Đầu đuôi giải 8 Miền Trung siêu chuẩn

Chốt ĐẦU ĐUÔI Giải 8 Các Đài Miền TRUNG siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối
Đầu Đuôi GIẢI 8 (cho các đài Miền Trung) giá : 300.000 VNĐ
Số Chuẩn lãi lớn thật tiếc nếu bỏ qua cầu ngon ăn hôm nay
Anh em nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
Hỗ trợ : Viettel,MoBi,Vina
Lh khi nạp thẻ lỗiCHÁT Trực Tiếp với ADMIN

Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-01-21
21-01-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
235
20-01-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Khánh Hòa64
19-01-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt158
18-01-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
136
17-01-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
47
16-01-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
199
15-01-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt133
14-01-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
142
13-01-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
93
12-01-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Quảng Nam130
11-01-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
189
10-01-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Khánh Hòa183
09-01-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trượt202
08-01-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
259
07-01-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
184
06-01-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
156
05-01-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Quảng Nam133
04-01-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
24
03-01-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
137
02-01-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
68
01-01-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt165
31-12-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị
162
30-12-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
183
29-12-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
86
28-12-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trượt105
27-12-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Khánh Hòa181
26-12-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
180
25-12-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
188
24-12-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Bình Định203
23-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
83
22-12-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đắc Lắc215
21-12-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trượt194
20-12-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trượt230
19-12-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
181
18-12-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 9 Ninh Thuận
152
17-12-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
161
16-12-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Khánh Hòa230
15-12-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
97
14-12-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
216
13-12-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
123
12-12-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trượt118
11-12-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận22
10-12-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
121
09-12-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Đà Nẵng210
08-12-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
144
07-12-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
262
06-12-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Kon Tum258
05-12-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
204
04-12-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Gia Lai134
03-12-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
164
02-12-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trượt250
01-12-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
87
30-11-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 TT Huế117
29-11-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
133
28-11-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trượt125
27-11-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Gia Lai82
26-11-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Quảng Bình127
25-11-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trượt261
24-11-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
182
23-11-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đầu 7 Phú Yên
231
22-11-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Khánh Hòa148
21-11-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi
204
20-11-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trượt185
19-11-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
164
18-11-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
199
17-11-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
94
16-11-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trượt142
15-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
183
14-11-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
49
13-11-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt252
12-11-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
134
11-11-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Khánh Hòa150
10-11-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
13
09-11-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trượt262
08-11-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
69
07-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
139
06-11-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
50
05-11-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
103
04-11-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa182
03-11-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
128
02-11-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 TT Huế,
Trúng đuôi 4 Phú Yên
152
01-11-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa248
31-10-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi
145
30-10-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
13
29-10-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
192
28-10-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
85
27-10-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Quảng Nam179