Đầu đuôi giải 8 Miền Trung siêu chuẩn

Chốt ĐẦU ĐUÔI Giải 8 Các Đài Miền TRUNG siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối
Đầu Đuôi GIẢI 8 (cho các đài Miền Trung) giá : 300.000 VNĐ
Số Chuẩn lãi lớn thật tiếc nếu bỏ qua cầu ngon ăn hôm nay
Anh em nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
Hỗ trợ : Viettel,MoBi,Vina
Lh khi nạp thẻ lỗiCHÁT Trực Tiếp với ADMIN

Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
14-08-20
13-08-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
103
12-08-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trượt141
11-08-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
169
10-08-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
16
09-08-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trượt166
08-08-20Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt112
07-08-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Gia Lai259
06-08-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
170
05-08-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
142
04-08-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
249
03-08-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
162
02-08-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
164
01-08-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
90
31-07-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
190
30-07-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
144
29-07-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Đà Nẵng55
28-07-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
236
27-07-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
116
26-07-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Kon Tum93
25-07-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
142
24-07-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
118
23-07-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
93
22-07-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng119
21-07-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đắc Lắc264
20-07-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Phú Yên80
19-07-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Khánh Hòa109
18-07-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trượt119
17-07-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Ninh Thuận53
16-07-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trượt172
15-07-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
205
14-07-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
125
13-07-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trượt127
12-07-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
211
11-07-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
200
10-07-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Ninh Thuận87
09-07-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
125
08-07-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng268
07-07-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt133
06-07-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 TT Huế66
05-07-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa175
04-07-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt171
03-07-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
222
02-07-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
82
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trượt236
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
54
29-06-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Phú Yên173
28-06-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trượt119
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
167
26-06-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Ninh Thuận14
25-06-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Bình Định98
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
207
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
79
22-06-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Phú Yên146
21-06-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
166
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
237
19-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trượt118
18-06-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
92
17-06-20Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Khánh Hòa,
Trúng Giải Tám Đà Nẵng
168
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Đắc Lắc160
15-06-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Phú Yên276
14-06-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Khánh Hòa107
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Đắc Nông194
12-06-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
106
11-06-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
158
10-06-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đà Nẵng260
09-06-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
81
08-06-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 3 Phú Yên
271
07-06-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Kon Tum112
06-06-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
133
05-06-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
146
04-06-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trượt198
03-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
21
02-06-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
102
01-06-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trượt215
31-05-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
194
30-05-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
231
29-05-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
89
28-05-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Bình Định124
27-05-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Khánh Hòa108
26-05-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
161
25-05-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt237
24-05-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa22
23-05-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đắc Nông224
22-05-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
96
21-05-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
56
20-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Đà Nẵng158
19-05-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
192