Song thủ lô Miền Trung siêu chuẩn

Chúng Tôi Đã Có Số VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường
Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.
Số Chuẩn lãi lớn thật tiếc nếu bỏ qua cầu ngon ăn hôm nay
Anh em nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
Hỗ trợ : Viettel,MoBi,Vina
Lh khi nạp thẻ lỗiCHÁT Trực Tiếp với ADMIN

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-01-21
21-01-21Bình Định: 87,74,
Quảng Trị: 74,58,
Quảng Bình: 26,36
Ăn lô 87 Bình Định,
Ăn lô 74 Quảng Trị,
Ăn lô 36 Quảng Bình
257
20-01-21Đà Nẵng: 11,92,
Khánh Hòa: 83,38
Trượt343
19-01-21Đắc Lắc: 95,45,
Quảng Nam: 89,00
Trượt284
18-01-21TT Huế: 76,19,
Phú Yên: 86,89
Ăn lô 76 TT Huế,
Ăn lô 86,89 Phú Yên
249
17-01-21Kon Tum: 29,61,
Khánh Hòa: 29,57
Ăn lô 61 Kon Tum,
Ăn lô 57 Khánh Hòa
198
16-01-21Đà Nẵng: 52,03,
Quảng Ngãi: 22,45,
Đắc Nông: 89,80
Ăn lô 03 Đà Nẵng,
Ăn lô 45 Quảng Ngãi,
Ăn lô 80 Đắc Nông
308
15-01-21Gia Lai: 31,87,
Ninh Thuận: 40,14
Ăn lô 40 Ninh Thuận296
14-01-21Bình Định: 03,99,
Quảng Trị: 22,61,
Quảng Bình: 70,85
Ăn lô 99,03 Bình Định,
Ăn lô 22 Quảng Trị,
Ăn lô 70 Quảng Bình
304
13-01-21Đà Nẵng: 46,41,
Khánh Hòa: 99,32
Ăn lô 46 Đà Nẵng,
Ăn lô 99 Khánh Hòa
287
12-01-21Đắc Lắc: 90,02,
Quảng Nam: 94,73
Ăn lô 90 Đắc Lắc,
Ăn lô 73,94 Quảng Nam
250
11-01-21TT Huế: 44,76,
Phú Yên: 56,60
Ăn lô 44 TT Huế,
Ăn lô 56 Phú Yên
250
10-01-21Kon Tum: 96,00,
Khánh Hòa: 81,78
Ăn lô 96,00 Kon Tum,
Ăn lô 81 Khánh Hòa
276
09-01-21Đà Nẵng: 52,84,
Quảng Ngãi: 97,56,
Đắc Nông: 52,18
Ăn lô 84 Đà Nẵng,
Ăn lô 52 Đắc Nông
266
08-01-21Gia Lai: 27,32,
Ninh Thuận: 25,08
Ăn lô 32 Gia Lai372
07-01-21Bình Định: 72,33,
Quảng Trị: 00,10,
Quảng Bình: 99,34
Ăn lô 72 Bình Định,
Ăn lô 00,10 Quảng Trị,
Ăn lô 99 Quảng Bình
283
06-01-21Đà Nẵng: 98,54,
Khánh Hòa: 05,75
Ăn lô 98 Đà Nẵng,
Ăn lô 05 Khánh Hòa
305
05-01-21Đắc Lắc: 56,21,
Quảng Nam: 52,31
Ăn lô 31,52 Quảng Nam305
04-01-21TT Huế: 60,09,
Phú Yên: 43,17
Trượt274
03-01-21Kon Tum: 90,68,
Khánh Hòa: 67,90
Ăn lô 68 Kon Tum,
Ăn lô 67 Khánh Hòa
377
02-01-21Đà Nẵng: 25,40,
Quảng Ngãi: 51,91,
Đắc Nông: 47,79
Ăn lô 25 Đà Nẵng,
Ăn lô 91 Quảng Ngãi,
Ăn lô 47 Đắc Nông
311
01-01-21Gia Lai: 55,71,
Ninh Thuận: 79,68
Trượt186
31-12-20Bình Định: 86,83,
Quảng Trị: 31,62,
Quảng Bình: 92,26
Ăn lô 83,86 Bình Định,
Ăn lô 31 Quảng Trị,
Ăn lô 26 Quảng Bình
241
30-12-20Đà Nẵng: 59,77,
Khánh Hòa: 56,87
Ăn lô 59 Đà Nẵng,
Ăn lô 87,56 Khánh Hòa
139
29-12-20Đắc Lắc: 74,30,
Quảng Nam: 78,21
Ăn lô 74,30 Đắc Lắc,
Ăn lô 78,21 Quảng Nam
297
28-12-20TT Huế: 39,24,
Phú Yên: 31,93
Ăn lô 24 TT Huế203
27-12-20Kon Tum: 85,26,
Khánh Hòa: 86,79
Ăn lô 85,26 Kon Tum,
Ăn lô 79 Khánh Hòa
261
26-12-20Đà Nẵng: 04,97,
Quảng Ngãi: 28,05,
Đắc Nông: 46,17
Ăn lô 04 Đà Nẵng,
Ăn lô 28 Quảng Ngãi,
Ăn lô 17,46 Đắc Nông
190
25-12-20Gia Lai: 81,37,
Ninh Thuận: 49,13
Ăn lô 81 Gia Lai,
Ăn lô 13 Ninh Thuận
253
24-12-20Bình Định: 27,16,
Quảng Trị: 74,10,
Quảng Bình: 53,62
Ăn lô 27 Bình Định,
Ăn lô 74 Quảng Trị
155
23-12-20Đà Nẵng: 44,60,
Khánh Hòa: 54,04
Ăn lô 54,04 Khánh Hòa227
22-12-20Đắc Lắc: 94,98,
Quảng Nam: 81,13
Ăn lô 94 Đắc Lắc,
Ăn lô 81 Quảng Nam
237
21-12-20TT Huế: 19,77,
Phú Yên: 07,00
Ăn lô 07 Phú Yên350
20-12-20Kon Tum: 08,40,
Khánh Hòa: 74,42
Trượt170
19-12-20Đà Nẵng: 01,09,
Quảng Ngãi: 09,57,
Đắc Nông: 09,10
Ăn lô 09,01 Đà Nẵng,
Ăn lô 09 Đắc Nông
334
18-12-20Gia Lai: 16,84,
Ninh Thuận: 67,96
Ăn lô 84 Gia Lai,
Ăn lô 67,96 Ninh Thuận
173
17-12-20Bình Định: 86,79,
Quảng Trị: 38,10,
Quảng Bình: 45,15
Ăn lô 86 Bình Định,
Ăn lô 38 Quảng Trị,
Ăn lô 45 Quảng Bình
274
16-12-20Đà Nẵng: 60,39,
Khánh Hòa: 62,00
Trượt246
15-12-20Đắc Lắc: 72,30,
Quảng Nam: 77,96
Ăn lô 30,72 Đắc Lắc,
Ăn lô 96,77 Quảng Nam
222
14-12-20TT Huế: 60,29,
Phú Yên: 41,29
Ăn lô 60 TT Huế,
Ăn lô 41 Phú Yên
138
13-12-20Kon Tum: 13,85,
Khánh Hòa: 48,17
Ăn lô 85 Kon Tum,
Ăn lô 17 Khánh Hòa
283
12-12-20Đà Nẵng: 95,86,
Quảng Ngãi: 98,02,
Đắc Nông: 00,42
Ăn lô 02,98 Quảng Ngãi,
Ăn lô 00 Đắc Nông
292
11-12-20Gia Lai: 94,41,
Ninh Thuận: 32,71
Ăn lô 94 Gia Lai,
Ăn lô 71 Ninh Thuận
212
10-12-20Bình Định: 99,45,
Quảng Trị: 26,57,
Quảng Bình: 59,16
Ăn lô 45,99 Bình Định,
Ăn lô 57,26 Quảng Trị,
Ăn lô 59 Quảng Bình
251
09-12-20Đà Nẵng: 71,21,
Khánh Hòa: 37,73
Trượt316
08-12-20Đắc Lắc: 61,14,
Quảng Nam: 66,11
Ăn lô 14,61 Đắc Lắc182
07-12-20TT Huế: 42,83,
Phú Yên: 37,04
Ăn lô 42 TT Huế,
Ăn lô 04 Phú Yên
270
06-12-20Kon Tum: 71,98,
Khánh Hòa: 04,57
Trượt281
05-12-20Đà Nẵng: 27,65,
Quảng Ngãi: 11,28,
Đắc Nông: 30,63
Ăn lô 27 Đà Nẵng,
Ăn lô 28 Quảng Ngãi
221
04-12-20Ninh Thuận: 36,19,
Gia Lai: 89,77
Ăn lô 19,36 Ninh Thuận,
Ăn lô 89,77 Gia Lai
278
03-12-20Bình Định: 09,20,
Quảng Trị: 56,81,
Quảng Bình: 11,82
Ăn lô 09 Bình Định,
Ăn lô 11,82 Quảng Bình
344
02-12-20Đà Nẵng: 37,72,
Khánh Hòa: 89,69
Ăn lô 72 Đà Nẵng199
01-12-20Đắc Lắc: 60,10,
Quảng Nam: 93,57
Ăn lô 60 Đắc Lắc295
30-11-20TT Huế: 70,67,
Phú Yên: 33,88
Ăn lô 70 TT Huế,
Ăn lô 33,88 Phú Yên
316
29-11-20Kon Tum: 20,21,
Khánh Hòa: 37,25
Ăn lô 20 Kon Tum,
Ăn lô 25 Khánh Hòa
285
28-11-20Đà Nẵng: 06,20,
Quảng Ngãi: 64,68,
Đắc Nông: 21,49
Ăn lô 06,20 Đà Nẵng,
Ăn lô 21 Đắc Nông
266
27-11-20Gia Lai: 80,49,
Ninh Thuận: 29,53
Ăn lô 53 Ninh Thuận372
26-11-20Bình Định: 23,16,
Quảng Trị: 31,16,
Quảng Bình: 45,51
Ăn lô 16 Bình Định,
Ăn lô 45,51 Quảng Bình
221
25-11-20Đà Nẵng: 36,77,
Khánh Hòa: 32,20
Ăn lô 20,32 Khánh Hòa215
24-11-20Đắc Lắc: 20,60,
Quảng Nam: 42,08
Ăn lô 60,20 Đắc Lắc,
Ăn lô 42 Quảng Nam
264
23-11-20TT Huế: 04,93,
Phú Yên: 36,77
Ăn lô 93 TT Huế,
Ăn lô 77 Phú Yên
193
22-11-20Kon Tum: 25,70,
Khánh Hòa: 57,02
Ăn lô 02 Khánh Hòa343
21-11-20Đà Nẵng: 83,43,
Quảng Ngãi: 10,69,
Đắc Nông: 21,93
Ăn lô 43,83 Đà Nẵng,
Ăn lô 10 Quảng Ngãi,
Ăn lô 21 Đắc Nông
118
20-11-20Gia Lai: 56,47,
Ninh Thuận: 16,96
Ăn lô 47 Gia Lai,
Ăn lô 16 Ninh Thuận
317
19-11-20Bình Định: 14,39,
Quảng Trị: 51,93,
Quảng Bình: 10,13
Ăn lô 39 Bình Định,
Ăn lô 51 Quảng Trị,
Ăn lô 10 Quảng Bình
264
18-11-20Đà Nẵng: 29,58,
Khánh Hòa: 04,06
Ăn lô 29 Đà Nẵng,
Ăn lô 04 Khánh Hòa
218
17-11-20Đắc Lắc: 22,43,
Quảng Nam: 50,52
Ăn lô 43 Đắc Lắc,
Ăn lô 50 Quảng Nam
262
16-11-20TT Huế: 97,96,
Phú Yên: 06,34
Ăn lô 06,34 Phú Yên394
15-11-20Kon Tum: 67,53,
Khánh Hòa: 20,77
Ăn lô 67 Kon Tum,
Ăn lô 20 Khánh Hòa
279
14-11-20Đà Nẵng: 98,97,
Quảng Ngãi: 20,82,
Đắc Nông: 51,12
Ăn lô 97,98 Đà Nẵng,
Ăn lô 20 Quảng Ngãi,
Ăn lô 12 Đắc Nông
235
13-11-20Gia Lai: 37,86,
Ninh Thuận: 31,96
Ăn lô 86 Gia Lai334
12-11-20Bình Định: 47,31,
Quảng Trị: 36,47,
Quảng Bình: 09,88
Ăn lô 36 Quảng Trị,
Ăn lô 09 Quảng Bình
332
11-11-20Đà Nẵng: 73,98,
Khánh Hòa: 19,34
Ăn lô 73 Đà Nẵng,
Ăn lô 19 Khánh Hòa
289
10-11-20Đắc Lắc: 42,50,
Quảng Nam: 41,15
Ăn lô 42 Đắc Lắc,
Ăn lô 15 Quảng Nam
295
09-11-20TT Huế: 70,38,
Phú Yên: 49,66
Trượt290
08-11-20Kon Tum: 88,93,
Khánh Hòa: 33,79
Ăn lô 88,93 Kon Tum,
Ăn lô 79,33 Khánh Hòa
163
07-11-20Đà Nẵng: 05,01,
Quảng Ngãi: 60,68,
Đắc Nông: 35,19
Ăn lô 05 Đà Nẵng,
Ăn lô 19,35 Đắc Nông
250
06-11-20Gia Lai: 44,65,
Ninh Thuận: 21,74
Ăn lô 44 Gia Lai283
05-11-20Bình Định: 57,71,
Quảng Trị: 81,24,
Quảng Bình: 16,40
Ăn lô 81,24 Quảng Trị,
Ăn lô 16,40 Quảng Bình
276
04-11-20Đà Nẵng: 69,21,
Khánh Hòa: 06,55
Ăn lô 21 Đà Nẵng273
03-11-20Đắc Lắc: 36,71,
Quảng Nam: 06,00
Ăn lô 06 Quảng Nam283
02-11-20TT Huế: 20,14,
Phú Yên: 23,73
Ăn lô 20 TT Huế,
Ăn lô 23 Phú Yên
262
01-11-20Kon Tum: 04,13,
Khánh Hòa: 78,51
Ăn lô 04 Kon Tum,
Ăn lô 51 Khánh Hòa
192
31-10-20Đà Nẵng: 58,53,
Quảng Ngãi: 74,16,
Đắc Nông: 08,70
Ăn lô 58 Đà Nẵng,
Ăn lô 70 Đắc Nông
175
30-10-20Gia Lai: 98,42,
Ninh Thuận: 13,58
Ăn lô 13 Ninh Thuận211
29-10-20Bình Định: 85,99,
Quảng Trị: 54,43,
Quảng Bình: 64,07
Ăn lô 85 Bình Định,
Ăn lô 07,64 Quảng Bình
202
28-10-20Đà Nẵng: 09,99,
Khánh Hòa: 16,68
Ăn lô 99,09 Đà Nẵng188
27-10-20Đắc Lắc: 20,10,
Quảng Nam: 72,94
Trượt304