Song thủ lô Miền Trung siêu chuẩn

Chúng Tôi Đã Có Số VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường
Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung.
Số Chuẩn lãi lớn thật tiếc nếu bỏ qua cầu ngon ăn hôm nay
Anh em nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
Hỗ trợ : Viettel,MoBi,Vina
Lh khi nạp thẻ lỗiCHÁT Trực Tiếp với ADMIN

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn bạn nhé!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
14-08-20
13-08-20Bình Định: 52,93,
Quảng Trị: 92,52,
Quảng Bình: 33,01
Ăn lô 92 Quảng Trị,
Ăn lô 33,01 Quảng Bình
274
12-08-20Đà Nẵng: 05,11,
Khánh Hòa: 56,15
Trượt370
11-08-20Đắc Lắc: 42,58,
Quảng Nam: 36,91
Ăn lô 42,58 Đắc Lắc229
10-08-20TT Huế: 96,60,
Phú Yên: 61,88
Ăn lô 61 Phú Yên221
09-08-20Kon Tum: 80,21,
Khánh Hòa: 98,38
Trượt176
08-08-20Đà Nẵng: 97,00,
Quảng Ngãi: 27,68,
Đắc Nông: 60,63
Trượt284
07-08-20Gia Lai: 25,83,
Ninh Thuận: 27,22
Ăn lô 25 Gia Lai,
Ăn lô 22 Ninh Thuận
345
06-08-20Bình Định: 85,74,
Quảng Trị: 83,04,
Quảng Bình: 96,75
Ăn lô 74 Bình Định,
Ăn lô 83 Quảng Trị,
Ăn lô 75 Quảng Bình
188
05-08-20Đà Nẵng: 94,23,
Khánh Hòa: 30,40
Ăn lô 23 Đà Nẵng154
04-08-20Đắc Lắc: 41,33,
Quảng Nam: 58,59
Ăn lô 59 Quảng Nam179
03-08-20TT Huế: 93,22,
Phú Yên: 26,94
Ăn lô 93,22 TT Huế,
Ăn lô 94 Phú Yên
189
02-08-20Kon Tum: 59,80,
Khánh Hòa: 21,55
Ăn lô 59,80 Kon Tum,
Ăn lô 55,21 Khánh Hòa
271
01-08-20Đà Nẵng: 34,92,
Quảng Ngãi: 42,09,
Đắc Nông: 77,92
Ăn lô 42 Quảng Ngãi,
Ăn lô 77 Đắc Nông
256
31-07-20Gia Lai: 96,83,
Ninh Thuận: 30,84
Ăn lô 96 Gia Lai,
Ăn lô 30 Ninh Thuận
276
30-07-20Bình Định: 79,04,
Quảng Trị: 07,55,
Quảng Bình: 21,82
Ăn lô 79 Bình Định,
Ăn lô 07 Quảng Trị,
Ăn lô 21 Quảng Bình
289
29-07-20Đà Nẵng: 46,84,
Khánh Hòa: 73,09
Trượt293
28-07-20Đắc Lắc: 44,69,
Quảng Nam: 26,68
Ăn lô 44 Đắc Lắc,
Ăn lô 26 Quảng Nam
292
27-07-20TT Huế: 17,28,
Phú Yên: 93,95
Ăn lô 17,28 TT Huế274
26-07-20Kon Tum: 36,44,
Khánh Hòa: 99,24
Ăn lô 36 Kon Tum223
25-07-20Đà Nẵng: 18,57,
Quảng Ngãi: 77,07,
Đắc Nông: 93,24
Ăn lô 18 Đà Nẵng,
Ăn lô 77,07 Quảng Ngãi
266
24-07-20Gia Lai: 46,84,
Ninh Thuận: 68,61
Ăn lô 46,84 Gia Lai,
Ăn lô 61,68 Ninh Thuận
246
23-07-20Bình Định: 21,09,
Quảng Trị: 28,12,
Quảng Bình: 68,55
Ăn lô 21,09 Bình Định,
Ăn lô 12 Quảng Trị,
Ăn lô 55 Quảng Bình
329
22-07-20Đà Nẵng: 39,90,
Khánh Hòa: 06,55
Trượt310
21-07-20Đắc Lắc: 37,94,
Quảng Nam: 66,97
Ăn lô 37,94 Đắc Lắc,
Ăn lô 97 Quảng Nam
315
20-07-20TT Huế: 23,63,
Phú Yên: 65,84
Ăn lô 23,63 TT Huế,
Ăn lô 84,65 Phú Yên
174
19-07-20Kon Tum: 39,98,
Khánh Hòa: 04,22
Ăn lô 04 Khánh Hòa301
18-07-20Đà Nẵng: 20,68,
Quảng Ngãi: 37,83,
Đắc Nông: 62,15
Ăn lô 20 Đà Nẵng,
Ăn lô 37 Quảng Ngãi,
Ăn lô 15 Đắc Nông
344
17-07-20Gia Lai: 50,60,
Ninh Thuận: 45,48
Trượt213
16-07-20Bình Định: 93,78,
Quảng Trị: 49,14,
Quảng Bình: 92,29
Ăn lô 78,93 Bình Định215
15-07-20Đà Nẵng: 97,85,
Khánh Hòa: 59,50
Ăn lô 97,85 Đà Nẵng,
Ăn lô 59 Khánh Hòa
318
14-07-20Đắc Lắc: 89,91,
Quảng Nam: 00,87
Ăn lô 91,89 Đắc Lắc129
13-07-20TT Huế: 30,67,
Phú Yên: 89,22
Ăn lô 30 TT Huế200
12-07-20Kon Tum: 40,73,
Khánh Hòa: 71,85
Ăn lô 40 Kon Tum,
Ăn lô 71 Khánh Hòa
225
11-07-20Đà Nẵng: 20,72,
Quảng Ngãi: 80,82,
Đắc Nông: 65,62
Ăn lô 20 Đà Nẵng,
Ăn lô 65 Đắc Nông
249
10-07-20Gia Lai: 22,16,
Ninh Thuận: 78,02
Ăn lô 22,16 Gia Lai313
09-07-20Bình Định: 17,08,
Quảng Trị: 82,50,
Quảng Bình: 48,76
Ăn lô 17 Bình Định,
Ăn lô 82,50 Quảng Trị,
Ăn lô 76 Quảng Bình
225
08-07-20Đà Nẵng: 46,01,
Khánh Hòa: 09,42
Ăn lô 46 Đà Nẵng,
Ăn lô 42 Khánh Hòa
209
07-07-20Đắc Lắc: 72,63,
Quảng Nam: 80,24
Ăn lô 72,63 Đắc Lắc277
06-07-20TT Huế: 83,17,
Phú Yên: 82,09
Ăn lô 83 TT Huế,
Ăn lô 82,09 Phú Yên
224
05-07-20Kon Tum: 49,30,
Khánh Hòa: 99,32
Ăn lô 49 Kon Tum,
Ăn lô 32,99 Khánh Hòa
169
04-07-20Đà Nẵng: 84,08,
Quảng Ngãi: 98,76,
Đắc Nông: 47,62
Trượt263
03-07-20Gia Lai: 73,12,
Ninh Thuận: 57,53
Ăn lô 73,12 Gia Lai,
Ăn lô 57 Ninh Thuận
270
02-07-20Bình Định: 67,86,
Quảng Trị: 27,04,
Quảng Bình: 41,92
Ăn lô 67,86 Bình Định,
Ăn lô 41,92 Quảng Bình
260
01-07-20Đà Nẵng: 05,63,
Khánh Hòa: 97,37
Ăn lô 37,97 Khánh Hòa306
30-06-20Đắc Lắc: 05,16,
Quảng Nam: 02,04
Ăn lô 05 Đắc Lắc,
Ăn lô 02,04 Quảng Nam
271
29-06-20TT Huế: 26,77,
Phú Yên: 66,27
Ăn lô 66 Phú Yên232
28-06-20Kon Tum: 57,55,
Khánh Hòa: 92,77
Ăn lô 92,77 Khánh Hòa200
27-06-20Đà Nẵng: 12,15,
Quảng Ngãi: 69,56,
Đắc Nông: 24,71
Ăn lô 12,15 Đà Nẵng,
Ăn lô 71 Đắc Nông
351
26-06-20Gia Lai: 56,57,
Ninh Thuận: 58,26
Ăn lô 56 Gia Lai,
Ăn lô 58,26 Ninh Thuận
243
25-06-20Bình Định: 93,51,
Quảng Trị: 16,03,
Quảng Bình: 69,53
Ăn lô 93 Bình Định,
Ăn lô 03 Quảng Trị
221
24-06-20Đà Nẵng: 01,79,
Khánh Hòa: 92,09
Ăn lô 01 Đà Nẵng,
Ăn lô 92,09 Khánh Hòa
291
23-06-20Đắc Lắc: 21,66,
Quảng Nam: 46,84
Ăn lô 21 Đắc Lắc,
Ăn lô 46,84 Quảng Nam
273
22-06-20TT Huế: 56,45,
Phú Yên: 83,17
Trượt268
21-06-20Kon Tum: 91,94,
Khánh Hòa: 28,18
Ăn lô 91,94 Kon Tum,
Ăn lô 28 Khánh Hòa
190
20-06-20Đà Nẵng: 22,99,
Quảng Ngãi: 70,85,
Đắc Nông: 35,99
Ăn lô 70 Quảng Ngãi,
Ăn lô 35 Đắc Nông
247
19-06-20Gia Lai: 87,28,
Ninh Thuận: 50,93
Trượt203
18-06-20Bình Định: 60,63,
Quảng Trị: 95,23,
Quảng Bình: 74,92
Ăn lô 95 Quảng Trị,
Ăn lô 74 Quảng Bình
149
17-06-20Đà Nẵng: 28,47,
Khánh Hòa: 36,89
Ăn lô 28 Đà Nẵng,
Ăn lô 89,36 Khánh Hòa
209
16-06-20Đắc Lắc: 70,92,
Quảng Nam: 06,49
Ăn lô 92,70 Đắc Lắc204
15-06-20TT Huế: 00,87,
Phú Yên: 69,26
Ăn lô 00 TT Huế,
Ăn lô 69 Phú Yên
285
14-06-20Kon Tum: 48,84,
Khánh Hòa: 26,69
Ăn lô 48 Kon Tum161
13-06-20Đà Nẵng: 80,16,
Quảng Ngãi: 89,95,
Đắc Nông: 72,95
Ăn lô 16 Đà Nẵng,
Ăn lô 95,72 Đắc Nông
200
12-06-20Gia Lai: 66,73,
Ninh Thuận: 01,33
Ăn lô 66 Gia Lai,
Ăn lô 01 Ninh Thuận
197
11-06-20Bình Định: 24,05,
Quảng Trị: 03,04,
Quảng Bình: 37,24
Ăn lô 24,05 Bình Định,
Ăn lô 03 Quảng Trị
315
10-06-20Đà Nẵng: 37,90,
Khánh Hòa: 68,31
Ăn lô 31 Khánh Hòa303
09-06-20Đắc Lắc: 05,51,
Quảng Nam: 08,12
Ăn lô 51,05 Đắc Lắc259
08-06-20TT Huế: 67,76,
Phú Yên: 27,80
Ăn lô 67,76 TT Huế,
Ăn lô 27 Phú Yên
249
07-06-20Kon Tum: 20,94,
Khánh Hòa: 02,42
Trượt226
06-06-20Đà Nẵng: 11,90,
Quảng Ngãi: 33,96,
Đắc Nông: 56,79
Ăn lô 33,96 Quảng Ngãi,
Ăn lô 79 Đắc Nông
290
05-06-20Gia Lai: 42,23,
Ninh Thuận: 74,62
Ăn lô 42 Gia Lai,
Ăn lô 74,62 Ninh Thuận
184
04-06-20Bình Định: 44,29,
Quảng Trị: 46,13,
Quảng Bình: 27,86
Ăn lô 86,27 Quảng Bình244
03-06-20Đà Nẵng: 22,83,
Khánh Hòa: 54,39
Ăn lô 22 Đà Nẵng,
Ăn lô 54 Khánh Hòa
272
02-06-20Đắc Lắc: 89,70,
Quảng Nam: 52,25
Ăn lô 70 Đắc Lắc,
Ăn lô 52 Quảng Nam
171
01-06-20TT Huế: 05,01,
Phú Yên: 46,73
Ăn lô 01 TT Huế182
31-05-20Kon Tum: 40,74,
Khánh Hòa: 21,96
Ăn lô 40,74 Kon Tum213
30-05-20Đà Nẵng: 69,11,
Quảng Ngãi: 75,28,
Đắc Nông: 87,86
Ăn lô 75 Quảng Ngãi,
Ăn lô 87 Đắc Nông
269
29-05-20Gia Lai: 77,70,
Ninh Thuận: 15,34
Ăn lô 77 Gia Lai,
Ăn lô 15 Ninh Thuận
313
28-05-20Bình Định: 82,31,
Quảng Trị: 45,57,
Quảng Bình: 40,79
Trượt197
27-05-20Đà Nẵng: 70,17,
Khánh Hòa: 21,88
Ăn lô 21 Khánh Hòa203
26-05-20Đắc Lắc: 71,57,
Quảng Nam: 35,86
Trượt251
25-05-20TT Huế: 39,84,
Phú Yên: 21,17
Trượt248
24-05-20Kon Tum: 66,01,
Khánh Hòa: 68,00
Ăn lô 66,01 Kon Tum,
Ăn lô 68,00 Khánh Hòa
288
23-05-20Đà Nẵng: 39,36,
Quảng Ngãi: 28,78,
Đắc Nông: 80,40
Ăn lô 36 Đà Nẵng,
Ăn lô 28,78 Quảng Ngãi
290
22-05-20Gia Lai: 25,44,
Ninh Thuận: 89,29
Ăn lô 89 Ninh Thuận216
21-05-20Bình Định: 28,23,
Quảng Trị: 46,95,
Quảng Bình: 01,88
Ăn lô 28 Bình Định,
Ăn lô 01 Quảng Bình
247
20-05-20Đà Nẵng: 68,30,
Khánh Hòa: 69,99
Ăn lô 99 Khánh Hòa295
19-05-20Đắc Lắc: 95,44,
Quảng Nam: 46,85
Ăn lô 95 Đắc Lắc301