Xíu chủ Miền Trung siêu chuẩn

XỈU CHỦ là 1 con được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!
BẠCH THỦ LÔ MT SIÊU VIP, Phí: 2.000.000 VNĐ
Số Chuẩn lãi lớn thật tiếc nếu bỏ qua cầu ngon ăn hôm nay
Anh em nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
Hỗ trợ : Viettel,MoBi,Vina
Lh khi nạp thẻ lỗiCHÁT Trực Tiếp với ADMIN

Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-01-21
21-01-21Bình Định: 386,
Quảng Trị: 510,
Quảng Bình: 852
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
159
20-01-21Đà Nẵng: 756,
Khánh Hòa: 902
Trúng Khánh Hòa257
19-01-21Đắc Lắc: 065,
Quảng Nam: 345
Trượt275
18-01-21TT Huế: 791,
Phú Yên: 311
Trúng TT Huế231
17-01-21Kon Tum: 244,
Khánh Hòa: 507
Trúng Khánh Hòa275
16-01-21Đà Nẵng: 928,
Quảng Ngãi: 405,
Đắc Nông: 886
Trượt248
15-01-21Gia Lai: 277,
Ninh Thuận: 339
Trượt223
14-01-21Bình Định: 812,
Quảng Trị: 048,
Quảng Bình: 957
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
201
13-01-21Đà Nẵng: 910,
Khánh Hòa: 880
Trúng Đà Nẵng294
12-01-21Đắc Lắc: 456,
Quảng Nam: 966
Trượt141
11-01-21TT Huế: 196,
Phú Yên: 339
Trúng TT Huế254
10-01-21Kon Tum: 122,
Khánh Hòa: 621
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
193
09-01-21Đà Nẵng: 749,
Quảng Ngãi: 310,
Đắc Nông: 282
Trượt231
08-01-21Gia Lai: 476,
Ninh Thuận: 402
Trúng Ninh Thuận275
07-01-21Bình Định: 016,
Quảng Trị: 580,
Quảng Bình: 054
Trúng Quảng Bình192
06-01-21Đà Nẵng: 993,
Khánh Hòa: 995
Trượt196
05-01-21Đắc Lắc: 937,
Quảng Nam: 516
Trượt239
04-01-21TT Huế: 062,
Phú Yên: 382
Trúng Phú Yên260
03-01-21Kon Tum: 778,
Khánh Hòa: 564
Trúng Khánh Hòa248
02-01-21Đà Nẵng: 384,
Quảng Ngãi: 438,
Đắc Nông: 032
Trượt236
01-01-21Gia Lai: 743,
Ninh Thuận: 261
Trượt221
31-12-20Bình Định: 956,
Quảng Trị: 186,
Quảng Bình: 116
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
234
30-12-20Đà Nẵng: 910,
Khánh Hòa: 081
Trúng Đà Nẵng179
29-12-20Đắc Lắc: 103,
Quảng Nam: 853
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
148
28-12-20TT Huế: 283,
Phú Yên: 162
Trượt198
27-12-20Kon Tum: 813,
Khánh Hòa: 682
Trúng Khánh Hòa206
26-12-20Đà Nẵng: 139,
Quảng Ngãi: 023,
Đắc Nông: 744
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
207
25-12-20Gia Lai: 778,
Ninh Thuận: 611
Trúng Ninh Thuận153
24-12-20Bình Định: 110,
Quảng Trị: 500,
Quảng Bình: 202
Trúng Quảng Trị194
23-12-20Đà Nẵng: 178,
Khánh Hòa: 221
Trượt213
22-12-20Đắc Lắc: 065,
Quảng Nam: 518
Trúng Quảng Nam181
21-12-20TT Huế: 885,
Phú Yên: 543
Trúng TT Huế153
20-12-20Kon Tum: 076,
Khánh Hòa: 999
Trượt158
19-12-20Đà Nẵng: 391,
Quảng Ngãi: 020,
Đắc Nông: 629
Trượt213
18-12-20Gia Lai: 453,
Ninh Thuận: 298
Trượt211
17-12-20Bình Định: 116,
Quảng Trị: 331,
Quảng Bình: 018
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254
16-12-20Đà Nẵng: 399,
Khánh Hòa: 819
Trượt271
15-12-20Đắc Lắc: 990,
Quảng Nam: 250
Trúng Quảng Nam280
14-12-20TT Huế: 340,
Phú Yên: 414
Trúng TT Huế156
13-12-20Kon Tum: 275,
Khánh Hòa: 981
Trúng Kon Tum288
12-12-20Đà Nẵng: 752,
Quảng Ngãi: 115,
Đắc Nông: 985
Trượt219
11-12-20Gia Lai: 499,
Ninh Thuận: 335
Trúng Ninh Thuận291
10-12-20Bình Định: 133,
Quảng Trị: 626,
Quảng Bình: 423
Trúng Quảng Trị201
09-12-20Đà Nẵng: 461,
Khánh Hòa: 629
Trượt213
08-12-20Đắc Lắc: 773,
Quảng Nam: 117
Trúng Quảng Nam173
07-12-20TT Huế: 511,
Phú Yên: 929
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
149
06-12-20Kon Tum: 536,
Khánh Hòa: 911
Trượt223
05-12-20Đà Nẵng: 891,
Quảng Ngãi: 621,
Đắc Nông: 886
Trúng Đắc Nông158
04-12-20Gia Lai: 559,
Ninh Thuận: 578
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
201
03-12-20Bình Định: 267,
Quảng Trị: 762,
Quảng Bình: 166
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
226
02-12-20Đà Nẵng: 917,
Khánh Hòa: 001
Trượt201
01-12-20Đắc Lắc: 499,
Quảng Nam: 837
Trượt252
30-11-20TT Huế: 307,
Phú Yên: 578
Trúng Phú Yên189
29-11-20Kon Tum: 338,
Khánh Hòa: 148
Trúng Khánh Hòa160
28-11-20Đà Nẵng: 672,
Quảng Ngãi: 086,
Đắc Nông: 431
Trúng Quảng Ngãi201
27-11-20Gia Lai: 850,
Ninh Thuận: 750
Trúng Ninh Thuận196
26-11-20Bình Định: 962,
Quảng Trị: 481,
Quảng Bình: 536
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
246
25-11-20Đà Nẵng: 022,
Khánh Hòa: 914
Trượt285
24-11-20Đắc Lắc: 932,
Quảng Nam: 692
Trượt217
23-11-20TT Huế: 299,
Phú Yên: 060
Trượt202
22-11-20Kon Tum: 980,
Khánh Hòa: 700
Trúng Khánh Hòa140
21-11-20Đà Nẵng: 517,
Quảng Ngãi: 420,
Đắc Nông: 905
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
152
20-11-20Gia Lai: 054,
Ninh Thuận: 318
Trúng Ninh Thuận191
19-11-20Bình Định: 170,
Quảng Trị: 514,
Quảng Bình: 388
Trúng Quảng Bình198
18-11-20Đà Nẵng: 315,
Khánh Hòa: 419
Trúng Đà Nẵng195
17-11-20Đắc Lắc: 971,
Quảng Nam: 224
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
212
16-11-20TT Huế: 908,
Phú Yên: 198
Trượt226
15-11-20Kon Tum: 023,
Khánh Hòa: 232
Trúng Khánh Hòa298
14-11-20Đà Nẵng: 153,
Quảng Ngãi: 169,
Đắc Nông: 421
Trượt234
13-11-20Gia Lai: 837,
Ninh Thuận: 644
Trượt241
12-11-20Bình Định: 397,
Quảng Trị: 548,
Quảng Bình: 393
Trượt225
11-11-20Đà Nẵng: 502,
Khánh Hòa: 711
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
284
10-11-20Đắc Lắc: 384,
Quảng Nam: 503
Trượt219
09-11-20TT Huế: 536,
Phú Yên: 946
Trượt293
08-11-20Kon Tum: 032,
Khánh Hòa: 099
Trúng Khánh Hòa153
07-11-20Đà Nẵng: 846,
Quảng Ngãi: 989,
Đắc Nông: 306
Trượt234
06-11-20Gia Lai: 772,
Ninh Thuận: 230
Trúng Ninh Thuận155
05-11-20Bình Định: 439,
Quảng Trị: 667,
Quảng Bình: 862
Trúng Quảng Trị228
04-11-20Đà Nẵng: 286,
Khánh Hòa: 810
Trúng Đà Nẵng213
03-11-20Đắc Lắc: 509,
Quảng Nam: 629
Trúng Đắc Lắc265
02-11-20TT Huế: 540,
Phú Yên: 244
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
148
01-11-20Kon Tum: 714,
Khánh Hòa: 009
Trượt264
31-10-20Đà Nẵng: 198,
Quảng Ngãi: 252,
Đắc Nông: 177
Trượt203
30-10-20Gia Lai: 166,
Ninh Thuận: 299
Trúng Ninh Thuận274
29-10-20Bình Định: 087,
Quảng Trị: 697,
Quảng Bình: 698
Trúng Bình Định168
28-10-20Đà Nẵng: 430,
Khánh Hòa: 281
Trúng Khánh Hòa197
27-10-20Đắc Lắc: 755,
Quảng Nam: 761
Trượt184